Hoe gevaarlijk zijn microplastics in drinkwater?

Hoe gevaarlijk zijn microplastics in drinkwater?

Onderzoekers over de hele wereld hebben microplastics kunnen detecteren in veel monsters van drinkwater, zowel in flessen als in kraanwater. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzoekt nu of en wat de gezondheidseffecten van microplastics zijn. Het resultaat is zelfs geruststellender dan je zou verwachten: tot op heden is er geen gedetailleerd bewijs dat microplastics in drinkwater schadelijk zijn voor de gezondheid.

tegenstrijdigheid

De WHO geeft echter niet alles duidelijk, aangezien de status van het onderzoek zeer schaars is. Het bureau heeft voor het onderzoek 50 lopende onderzoeken verzameld, maar slechts negen daarvan gaan specifiek over de problematiek van microplastics in drinkwater.

Het is ook problematisch dat wetenschappers nog geen standaarddefinitie voor microplastics hebben gedefinieerd. De meest voorkomende categorie zijn deeltjes kleiner dan vijf millimeter. Maar alleen de kleinste deeltjes zijn belangrijk voor het uiterlijk in drinkwater. Deze deeltjes zijn hoogstens één klein, dat wil zeggen één millimeter bij millimeter groot. De WHO gaat er niet vanuit dat deeltjes groter dan 150 micron zich ophopen in het lichaam. Voor kleinere deeltjes geldt het tegenovergestelde. Hier is echter geen bewijs voor.

Gezondheidseffecten

Het is ook niet duidelijk hoe microplastics de menselijke gezondheid beïnvloeden. Er zijn tot nu toe studies bij ratten en muizen uitgevoerd, maar de resultaten kunnen niet of niet worden uitgebreid naar mensen. In de onderzoeken werden de dieren blootgesteld aan zulke hoge concentraties plastic dat ze, berekend op mensen, niet gehaald konden worden.
Daarom gaat de WHO er momenteel van uit dat microplastics, zoals ze nu in grote hoeveelheden voorkomen, geen gezondheidsrisico vormen. Er is echter verder onderzoek nodig.

drinkwater in Duitsland

In 2017 zijn zelfs microplastics gevonden in drinkwatermonsters in Duitsland. Gemiddeld dreef twee en een halve microplastics in een liter water uit Dortmund en Hamburg. Ter vergelijking: andere landen hadden tot 100.000 plasticdeeltjes per liter water. Rioolwaterzuiveringsinstallaties in Duitsland halen het meeste plastic uit het water. Het enige probleem is dat het plastic dan in het rioolslib terechtkomt en bijvoorbeeld door smering weer in het milieu terechtkomt. Ook kunnen microplastics in het grondwater terechtkomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.