Hoe verwerk ik een verlies?

Hoe verwerk ik een verlies?

vital.de: Je hebt te maken met de psychologie van geluk. Hoe definieer je geluk?

Bea Engelmann: Al duizenden jaren zijn filosofen, dichters en denkers er niet in geslaagd een universele definitie van geluk te vinden. Geluk is een heel fijn gevoel en iets heel persoonlijks. Daarom is het belangrijk om ons te concentreren op ons geluk en de tijd te nemen om precies te leren wat ons gelukkig maakt en wat bijdraagt ​​aan ons geluk.

Voor mij persoonlijk is geluk een bijzondere vorm van zelfvertrouwen – in de zin van “bewust zijn van jezelf”. Het is het resultaat van een beslissing en een intern proces: hoe positief sta ik over mijn leven? Ik hou van het citaat van Nicolas Chamfort: “Het is moeilijk om geluk in onszelf te vinden en het is volkomen onmogelijk om het ergens anders te vinden.”

Ik maak onderscheid tussen geluk hebben en gelukkig zijn. We hebben weinig of geen invloed op geluk, het is anders wanneer we gelukkig gaan worden omdat we zelf iets kunnen bijdragen met behulp van zogenaamde geluksstrategieën. Geluk is opgedeeld in gelukkige momenten enerzijds en levenshouding en tevredenheid anderzijds. Thuis voelen in mijn leven betekent voor mij geluk.

In hoeverre kan de psychologie van geluk helpen om ernstig verlies en verdriet te overwinnen?

De psychologie van geluk ondersteunt mensen om een ​​goed leven te leiden. Naast het focussen op onze sterke punten en positieve gedachten, heeft het te maken met het vergroten van de goede en goede gevoelens in het leven.
In mijn workshops vertel ik de deelnemers de zes basisemoties: verdriet, angst, walging, verrassing, woede en geluk. Ik leg ze uit dat alle emoties terecht zijn en dat ze die willen en mogen beleven. Ik laat mensen omgaan met hun emoties.

In termen van rouw en verlies is het voor mij belangrijk om te benadrukken dat er in elk leven zulke verliezen zijn en dat we ermee kunnen leren omgaan. Het heeft aan de ene kant te maken met acceptatie en aan de andere kant met inleven in onszelf, het heeft niets te maken met het zo snel mogelijk overwinnen van verliezen, maar eerlijk omgaan met jezelf en je verdriet. Het is een proces…

Hoe kan ik ondanks een zwaar verlies geluk en vreugde in mijn leven laten terugkeren?

Alles heeft zijn tijd – ik denk dat het belangrijk is om jezelf toe te staan ​​om dit verlies te rouwen en de emoties die ermee gepaard gaan toe te staan. Het is zeker nuttig om te geloven dat emoties naast elkaar kunnen bestaan.
Een prachtige strategie voor geluk is dankbaarheid. Welke goede herinneringen heb ik aan de persoon? Waarom is het fijn om een ​​stukje samen te lopen? Voor welke ervaringen ben ik dankbaar? Hoe heeft deze man mijn leven een beetje beter gemaakt? Daar zou ik me op focussen.

Kan een gelukkiger persoon in het algemeen beter omgaan met een verlies dan een gelukkiger persoon?

Ik zou het niet zo stellen. Het gaat veeleer om veerkracht, ook wel de stand-up-men-mentaliteit genoemd, oftewel het vermogen om innerlijke kracht te vinden. Mensen met een hoge mate van veerkracht kunnen dankzij bepaalde strategieën gemakkelijker omgaan met zeer stressvolle levensomstandigheden, crises en zelfs verlies. Omdat gelukkigere mensen over het algemeen veerkrachtiger zijn, hebben ze meer kans op zogenaamde copingstrategieën (copingstrategieën) waarmee ze een verlies beter kunnen verwerken.

Wanneer denk je dat het nodig is om professionele hulp te zoeken bij verlies en rouwverwerking?

Ik vind dat iedereen hier naar zichzelf moet luisteren. Niemand hoeft het alleen te doen – het is een zeer effectieve ervaring waarbij de ondersteuning van een psycholoog of coach zo behulpzaam en geruststellend kan zijn. Ik zou graag willen dat het vanzelfsprekend is om hulp te vragen als we ons mentaal niet goed voelen – en als we een dierbare verliezen, is dat extreem stressvol. Ik raad iedereen aan om niet te lang te wachten met hulp.

Gelukspsycholoog Bea Engelmann: ‘Verdriet kost tijd’

Leave a Reply

Your email address will not be published.